Giao tiếp trung cấp B1

Tôi có thể mua cho bạn chút đồ uống không?

Tôi có thể mua cho bạn chút đồ uống không?

Các cụm từ hội thoại hữu dụng - Động từ "to get"Useful conversational phrases - Verb "to get"

ĐỌC THÊM
Một buổi hẹn hò!

Một buổi hẹn hò!

Nói về việc hẹn gặp ai đó và đưa ra lời khuyên - Động từ khuyết thiếu "should / must / have to"Talking about dating someone and giving advice - Modals “should / must / have to"

ĐỌC THÊM
Bạn thích thể loại nhạc nào?

Bạn thích thể loại nhạc nào?

Thảo luận về gu âm nhạc và phim truyện yêu thích - Tính từ và trạng từDiscussing our favourite film and music genres - Adjectives and adverbs

ĐỌC THÊM
Bạn có một lối sống lành mạnh không?

Bạn có một lối sống lành mạnh không?

Mô tả về lối sống lành mạnh và không lành mạnh - Sửa đổi trạng từ, động từ khuyết thiếu và dạng động từDescribing healthy and unhealthy lifestyles - Revision of adverbs, modals, verb patterns.

ĐỌC THÊM
Khi tôi còn là một thiếu niên...

Khi tôi còn là một thiếu niên...

Nói về các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời - Sửa đổi thì quá khứTalking about different stages of life - Revision of past tenses

ĐỌC THÊM
Ôn tập - Kiểm tra trung cấp b1

Ôn tập - Kiểm tra trung cấp b1

Ôn tập nhanh những gì bạn đã học ở Bài học 1 đến 5.A quick review of what you learned in Lessons 1 to 5.

ĐỌC THÊM
Tôi sắp chuyển nhà!

Tôi sắp chuyển nhà!

Nói về các loại chỗ ở khác nhau - Cụm động từTalking about different types of accommodation - Phrasal verbs

ĐỌC THÊM
Thành phố của cô trông như thế nào?

Thành phố của cô trông như thế nào?

Mô tả địa điểm - Từ nốiDescribing places - Connecting words

ĐỌC THÊM
Tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc ngày mai!

Tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc ngày mai!

Chuẩn bị để xin việcPreparing for a job application

ĐỌC THÊM
Tôi mới bắt đầu công việc mới!

Tôi mới bắt đầu công việc mới!

Nói về các phòng ban khác nhau, học từ vựng văn phòng hữu ích.Talking about different departments, learning useful office vocabulary.

ĐỌC THÊM