Giao tiếp trung cấp B1

Ôn tập - Kiểm tra

Ôn tập - Kiểm tra

Ôn tập nhanh những gì bạn đã học ở Bài học 6 đến 9.A quick review of what you learned in Lessons 6 to 9.

ĐỌC THÊM
Cô đã thấy tin tức chưa?

Cô đã thấy tin tức chưa?

Nói về các loại phương tiện truyền thông khác nhau, phản ứng với tin tức - ôn tập thì quá khứTalking about different types of media, reacting to the news - past tense revision

ĐỌC THÊM
Anh có hiểu không?

Anh có hiểu không?

Bày tỏ sự tán thành và không đồng ýExpressing approval and disagreement

ĐỌC THÊM
Hãy đi chơi vào cuối tuần!

Hãy đi chơi vào cuối tuần!

Mô tả một kỳ nghỉ ngắn và bày tỏ ý kiếnDescribing a short holiday and expressing opinions

ĐỌC THÊM
Món ăn yêu thích của cô là gì?

Món ăn yêu thích của cô là gì?

Nói về các loại thực phẩm khác nhauTalking about different types of food

ĐỌC THÊM
Tôi đang đọc một quyển sách hay.

Tôi đang đọc một quyển sách hay.

Mô tả những kỹ năng và niềm đam mê của bạnDescribing your skills and passions

ĐỌC THÊM
Anh thấy thế nào?

Anh thấy thế nào?

Sử dụng nhiều tính từ khác nhau để diễn tả bạn cảm thấy thế nàoUsing various adjectives to express how you feel

ĐỌC THÊM
Hãy đặt một kỳ nghỉ!

Hãy đặt một kỳ nghỉ!

Sử dụng thì quá khứ đơn để mô tả những sự việc không thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ.Using the past tense to describe things that go wrong on holiday

ĐỌC THÊM
Tôi muốn sống trên bờ biển.

Tôi muốn sống trên bờ biển.

Mô tả một số đặc điểm tự nhiên của hành tinh của chúng taDescribing some natural features of our planet

ĐỌC THÊM
Đó là truyền thống!

Đó là truyền thống!

Nói về truyền thống và phong tụcTalking about traditions and customs

ĐỌC THÊM