Học giao tiếp

Những điều cần thiết khi đi du lịch

Những điều cần thiết khi đi du lịch

Tìm hiểu một số từ và cụm từ cơ bản.Learn some basic words and phrases.

ĐỌC THÊM
Di chuyển và hỏi đường

Di chuyển và hỏi đường

Học các từ và cụm từ giúp bạn tìm đường.Learn words and phrases to help you get around.

ĐỌC THÊM
Hỏi người địa phương

Hỏi người địa phương

Học các từ và cụm từ cho những nơi bạn đi nghỉ.Learn words and phrases for places you go on holiday.

ĐỌC THÊM
Tham quan du lịch

Tham quan du lịch

Tổ chức một chuyến đi hoặc hoạt động và mua vé.Organising a trip or activity and buying tickets.

ĐỌC THÊM
Bắt đầu một công việc mới

Bắt đầu một công việc mới

Giới thiệu bản thân và gặp gỡ nhóm trong ngày đầu tiên.Introducing yourself and meeting the team on your first day.

ĐỌC THÊM
Nói về công việc của bạn

Nói về công việc của bạn

Mô tả việc bạn làm và đưa ra ý kiến về công việc của bạn.Describing what you do and giving your opinion about your work.

ĐỌC THÊM
Xử lý giao tiếp văn phòng hàng ngày

Xử lý giao tiếp văn phòng hàng ngày

Học các từ và cụm từ hội thoại hữu ích cho việc trò chuyện hàng ngày tại văn phòng.Learning useful conversational words and phrases for everyday office talk.

ĐỌC THÊM
Nói chuyện với đồng nghiệp của bạn

Nói chuyện với đồng nghiệp của bạn

Các kiểu đàm thoại khác nhau với đồng nghiệp của bạn.Having different types of conversation with your colleagues.

ĐỌC THÊM
Nói chuyện với người quản lý của bạn

Nói chuyện với người quản lý của bạn

Trao đổi về nhiều chủ đề khác nhau với quản lý của bạn.Approaching a variety of subjects with your manager.

ĐỌC THÊM
Làm việc với máy tính và phần mềm

Làm việc với máy tính và phần mềm

Học các thuật ngữ CNTT khác nhau để khắc phục sự cố.Learning different IT terminology in order to fix problems.

ĐỌC THÊM