Học giao tiếp

Tối nay ăn gì?

Tối nay ăn gì?

Đối thoại và trò chuyện đơn giản trong bữa ăn - Cụm động từ (trật tự của từ)Making small talk and conversation around a meal - Phrasal verbs (word order)

ĐỌC THÊM
Tôi đã rửa bát xong!

Tôi đã rửa bát xong!

Nói về việc nhà hàng ngày và những hoạt động khác - Hiện tại hoàn thành, động từ "to do" so với "to make"Talking about daily housework and other activities - Present perfect, verbs "to do" vs. "to make"

ĐỌC THÊM
Các anh có bàn cho bốn người không?

Các anh có bàn cho bốn người không?

Trò chuyện tại nhà hàng và nói chuyện với nhân viên phục vụ - Some so với anyHaving conversations in a restaurant and talking with the waiter - Some vs. any

ĐỌC THÊM
Món đó ngon tuyệt!

Món đó ngon tuyệt!

Mô tả thức ăn và bạn có thích món ăn đó hay không - Câu hỏi ở thì quá khứ - Mô tả một trải nghiệm tại nhà hàngDescribing food and whether you liked it - Questions in past tenses - Describing an experience at a restaurant

ĐỌC THÊM
Tôi đã tìm thấy một địa điểm mới tuyệt vời.

Tôi đã tìm thấy một địa điểm mới tuyệt vời.

Mô tả về khu dân cư của chúng ta và đưa ra đề xuất/giới thiệu - Giới từ địa điểm và chuyển độngDescribing our neighbourhood and giving recommendations - Prepositions of place and movement

ĐỌC THÊM
Bạn có mua được thứ gì hay không?

Bạn có mua được thứ gì hay không?

Nói về ngoại hình của ai đó và nói chuyện trong cửa hàng quần áo - Động từ bất quy tắc ở thì quá khứ đơnSaying how someone looks and communicating in a clothes shop - Irregular verbs in the past simple

ĐỌC THÊM
Bạn định làm gì vào cuối tuần?

Bạn định làm gì vào cuối tuần?

Lên kế hoạch và nói về các hoạt động tương lai - Mẫu động từ, thì Tương lai với "will" và "going to"Making plans and talking about future activities - Verb patterns, Future with "will" and "going to"

ĐỌC THÊM
Thỉnh thoảng...

Thỉnh thoảng...

Nói về thói quen và công việc hàng ngày - Cụm phó từ địa điểm, thời gian và tần suấtTalking about habits and routines - Adverbial phrases of place, time and frequency

ĐỌC THÊM
Chúng tôi sẽ đi nghỉ lễ.

Chúng tôi sẽ đi nghỉ lễ.

Đặt và lên kế hoạch kỳ nghỉ - Câu điều kiện loại 1, Cụm từ chỉ thời gianBooking and planning a holiday - First conditional, Time expressions

ĐỌC THÊM
Bạn đang ở đâu?

Bạn đang ở đâu?

Thảo luận về các loại chỗ nghỉ khác nhau - Nghe hiểu: Sử dụng thì hiện tại để nói về tương laiDiscussing different types of holiday accommodation - Listening comprehension: Present tense for future use

ĐỌC THÊM