Học giao tiếp

Khi tôi còn là một thiếu niên...

Khi tôi còn là một thiếu niên...

Nói về các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời - Sửa đổi thì quá khứTalking about different stages of life - Revision of past tenses

ĐỌC THÊM
Ôn tập - Kiểm tra trung cấp b1

Ôn tập - Kiểm tra trung cấp b1

Ôn tập nhanh những gì bạn đã học ở Bài học 1 đến 5.A quick review of what you learned in Lessons 1 to 5.

ĐỌC THÊM
Tôi sắp chuyển nhà!

Tôi sắp chuyển nhà!

Nói về các loại chỗ ở khác nhau - Cụm động từTalking about different types of accommodation - Phrasal verbs

ĐỌC THÊM
Thành phố của cô trông như thế nào?

Thành phố của cô trông như thế nào?

Mô tả địa điểm - Từ nốiDescribing places - Connecting words

ĐỌC THÊM
Tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc ngày mai!

Tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc ngày mai!

Chuẩn bị để xin việcPreparing for a job application

ĐỌC THÊM
Tôi mới bắt đầu công việc mới!

Tôi mới bắt đầu công việc mới!

Nói về các phòng ban khác nhau, học từ vựng văn phòng hữu ích.Talking about different departments, learning useful office vocabulary.

ĐỌC THÊM
Ôn tập - Kiểm tra

Ôn tập - Kiểm tra

Ôn tập nhanh những gì bạn đã học ở Bài học 6 đến 9.A quick review of what you learned in Lessons 6 to 9.

ĐỌC THÊM
Cô đã thấy tin tức chưa?

Cô đã thấy tin tức chưa?

Nói về các loại phương tiện truyền thông khác nhau, phản ứng với tin tức - ôn tập thì quá khứTalking about different types of media, reacting to the news - past tense revision

ĐỌC THÊM
Anh có hiểu không?

Anh có hiểu không?

Bày tỏ sự tán thành và không đồng ýExpressing approval and disagreement

ĐỌC THÊM
Hãy đi chơi vào cuối tuần!

Hãy đi chơi vào cuối tuần!

Mô tả một kỳ nghỉ ngắn và bày tỏ ý kiếnDescribing a short holiday and expressing opinions

ĐỌC THÊM