Học ngữ pháp

Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

Các Từ Hạn Định Trong Tiếng Anh

Chức năng của từ hạn định (Determiners) Bài học này nói về chức năng cụ thể của từng loại từ hạn định. Bạn cũng có thể học thêm về chức năng tổng quát của tất cả các từ hạn định trong tiếng Anh trong bài học Chức năng của từ hạn định nữa nhé!

ĐỌC THÊM
Giới từ Đơn

Giới từ Đơn

1. Giới từ chỉ thời gian Ba giới từ at, in, on cùng có nghĩa là "vào, tại" thời điểm nào đó, nhưng tuỳ vào loại thời điểm mà chúng ta dùng at, in, on khác nhau: at dùng cho thời gian xác định (như mấy giờ, hay thời gian cụ thể như giờ trưa) in dùng cho năm, tháng, thế kỷ và một khoảng thời gian dài on dùng cho thứ và ngày

ĐỌC THÊM
Liên từ Kết hợp

Liên từ Kết hợp

Coordinating Conjunctions (liên từ kết hợp) là gì? Có tổng cộng 7 liên từ kết hợp trong tiếng Anh. Đặc điểm ghi nhớ: FANBOYS  

ĐỌC THÊM
Tổng quan ngữ pháp level 1 - 2

Tổng quan ngữ pháp level 1 - 2

1. Sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ là gì? ✅ Tóm tắt: Sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ có thể hiểu đơn giản là động từ phải được biến đổi cho tương thích với chủ ngữ. Đa số các động từ đều có 2 dạng số ít và số nhiều, với dạng số nhiều là dạng nguyên mẫu, còn dạng số ít là dạng nguyên mẫu thêm -s hoặc -es Có một số trường hợp động từ không phân biệt số ít hay số nhiều: động từ khiếm khuyết, động từ chia ở thì quá khứ đơn (trừ to be), động từ will của các thì tương lai.  

ĐỌC THÊM
Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ

Vị Trí và Chức Năng của Trạng Từ

1. Chức năng của trạng từ là gì? (Adverbs) ✅ Tóm tắt: Trạng từ có các chức năng chính như sau: Bổ nghĩa cho động từ Bổ nghĩa cho tính từ Bổ nghĩa cho trạng từ khác

ĐỌC THÊM
Chức năng của giới từ trong câu

Chức năng của giới từ trong câu

1. Giới từ là gì? (Prepositions) Trong các sách ngữ pháp tiếng Anh thường gặp, có thể bạn sẽ được học về các giới từ thông dụng trong tiếng Anh. Tuy nhiên trong bài viết này, bạn sẽ học và hiểu rõ các đặc điểm chung của mọi giới từ trước khi đi sâu vào từng giới từ cụ thể. Có như vậy bạn mới hiểu rõ được bản chất của giới từ trong tiếng Anh.

ĐỌC THÊM
Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu

Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu

1. Từ hạn định là gì? (Determiners) 💡 Từ hạn định là những từ đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ để giới hạn và xác định danh từ. Vậy "giới hạn" và "xác định" danh từ nghĩa là như thế nào? Chúng ta sẽ hiểu rõ định nghĩa của từ hạn định qua ví dụ dưới đây:  

ĐỌC THÊM
Chức năng của Liên từ trong câu

Chức năng của Liên từ trong câu

1. Ba cách để ngăn cách hai câu trong tiếng Anh ✅ Tóm tắt: Trong tiếng Anh thì chỉ có thể ngăn cách 2 câu bằng một trong ba cách: Dấu chấm Dấu chấm phẩy Liên từ  

ĐỌC THÊM
V_ing: Danh Động từ

V_ing: Danh Động từ

1. Danh động từ là gì? (Gerund) 💡 Danh động từ là một hình thức của động từ, được tạo ra bằng cách thêm đuôi -ing vào động từ nguyên mẫu. Ví dụ: meet → meeting play → playing talk → talking sleep → sleeping Vì có đuôi -ing nên danh động từ sẽ được ghi tắt là V-ing trong bài học này.

ĐỌC THÊM
To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"

To_inf: Động từ nguyên mẫu có "to"

1. To + Verb (Động từ nguyên mẫu thêm "to") 💡 To + Verb là một hình thức của động từ và được tạo thành bằng cách thêm "to" vào trước một động từ nguyên mẫu. Ví dụ: meet → to meet play → to play talk → to talk sleep → to sleep

ĐỌC THÊM