Ngữ pháp cấp độ 2

Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu

Chức Năng Của Từ Hạn Định Trong Câu

1. Từ hạn định là gì? (Determiners) 💡 Từ hạn định là những từ đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ để giới hạn và xác định danh từ. Vậy "giới hạn" và "xác định" danh từ nghĩa là như thế nào? Chúng ta sẽ hiểu rõ định nghĩa của từ hạn định qua ví dụ dưới đây:  

ĐỌC THÊM
Chức năng của Liên từ trong câu

Chức năng của Liên từ trong câu

1. Ba cách để ngăn cách hai câu trong tiếng Anh ✅ Tóm tắt: Trong tiếng Anh thì chỉ có thể ngăn cách 2 câu bằng một trong ba cách: Dấu chấm Dấu chấm phẩy Liên từ  

ĐỌC THÊM