Ngữ pháp cấp độ 3

Câu Trần thuật - Câu Nghi vấn

Câu Trần thuật - Câu Nghi vấn

1. Câu trần thuật là gì? (Indicative Sentences) 💡 Câu trần thuật là câu dùng để tuyên bố một sự việc hay để truyền đạt một thông tin nào đó.  Câu trần thuật thường kết thúc bằng dấu chấm câu (.).

ĐỌC THÊM
Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán

Câu Cầu khiến - Câu Cảm thán

1. Câu cầu khiến là gì? (Imperative Sentences) 💡 Câu cầu khiến, hay còn được gọi là câu mệnh lệnh, được dùng để ra mệnh lệnh hoặc yêu cầu người nghe làm hoặc không làm điều gì đó.

ĐỌC THÊM
Sự nhất quán giữa các thì động từ trong câu

Sự nhất quán giữa các thì động từ trong câu

1. Sự nhất quán về thì động từ (Verb Consistency) Trong tiếng Anh có 12 thì động từ; chúng được dùng để diễn tả các hành động trong 3 khoảng thời gian: quá khứ, hiện tại, tương lai. 💡 Sự nhất quán về thì động từ là một quy tắc trong tiếng Anh quy định rằng, các động từ trong xuyên suốt một câu phải giữ nguyên ở 1 khoảng thời gian, chỉ trừ khi nào có sự thay đổi về thời gian.

ĐỌC THÊM