Từ vựng chuyên ngành

Từ vựng chuyên ngành oto

Từ vựng chuyên ngành oto

Trong xu hướng phát triển của xã hội hiện đại, Việt Nam coi công nghiệp ô tô là ngành quan trọng, cần ưu tiên phát triển để góp phần công nghiệp hóa đất nước. Chuyên ngành ô tô là một trong những chuyên ngành khá hay và ngày càng được nhiều người quan tâm.

ĐỌC THÊM
Integumentary System - Từ vựng hệ da bì

Integumentary System - Từ vựng hệ da bì

Integumentary System - Từ vựng hệ da bì

ĐỌC THÊM
Muscular System - Từ vựng hệ cơ

Muscular System - Từ vựng hệ cơ

Muscular System - Từ vựng hệ cơ

ĐỌC THÊM
Skeletal System - Từ vựng về hệ xương

Skeletal System - Từ vựng về hệ xương

Skeletal System - Từ vựng về hệ xương

ĐỌC THÊM
Military - Từ vựng chủ đề quân sự

Military - Từ vựng chủ đề quân sự

Hơn 200 từ tiếng anh chủ đề quân sự. Hãy chia sẻ thêm những từ mà bạn biết nữa nhé

ĐỌC THÊM
IT - Programming Từ vựng về lập trình

IT - Programming Từ vựng về lập trình

Hơn 140+ từ vựng tiếng anh về chủ đề lập trình, dành cho các bạn developer đang học tiếng anh nhé

ĐỌC THÊM
IT - Network Từ vựng chủ đề mạng máy tính

IT - Network Từ vựng chủ đề mạng máy tính

142 từ vựng tiếng anh chủ đề IT - Network - Mạng máy tính

ĐỌC THÊM
IT - General Từ vựng tiếng anh tổng quan khi sử dụng máy tính

IT - General Từ vựng tiếng anh tổng quan khi sử dụng máy tính

151 từ vựng chuyên ngành thường xuyên gặp khi bạn sử dụng máy tính.

ĐỌC THÊM
IT - Data Từ vựng chuyên ngành về dữ liệu

IT - Data Từ vựng chuyên ngành về dữ liệu

Bộ 56 từ chuyên ngành công nghệ thông tin - lĩnh vực dữ liệu

ĐỌC THÊM
IT - Software Bộ từ vựng chủ đề phần mềm máy tính

IT - Software Bộ từ vựng chủ đề phần mềm máy tính

Với hơn 100 từ vựng chủ đề phần mềm máy tính, các bạn IT hãy share bài viết để tạo động lực cho mình chiến tiếp nào.

ĐỌC THÊM