10 câu nói thú vị trong Tiếng Anh

10 câu nói chúng ta thường nói phiên bản tiếng anh nhé, mình thích nghe câu 'I’ll treat' nhất

1. Discourages me much!

Làm nản lòng.

2. Give me a certain time!

Cho mình thêm thời gian.

3. Got a minute?

Đang rảnh chứ?

4. I'll be shot if I know

Biết chết liền

5. I'll treat!

Chầu này tao đãi!

6. It's a kind of once-in-life!

Cơ hội ngàn năm có một.

7. Poor you..!

Tội nghiệp bạn

8. Provincial!

Sến.

9. The God knows!

Chúa mới biết được.

10. To argue hot and long

cãi nhau dữ dội, máu lửa

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)