150+ Từ vựng về tính cách con người

Bộ từ vựng hơn 150 từ tiếng anh về tính cách con người, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều từ nói về chính các bạn đó.

1. willing

/ˈwɪlɪŋ/
có thiện chí, sẵn lòng giúp đỡ

2. witty

/ˈwɪti/
hóm hỉnh, dí dỏm

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)