1500 từ vựng hack não chủ đề giao tiếp 3

Cùng học chủ đề giao tiếp trong số 1500 từ vựng của sách Hack Não Tiếng Anh nhé các bạn

1. conform

/kənˈfɔːrm/
tuân thủ

2. confuse

/kənˈfjuːz/
nhầm lẫn

3. congratulate

/kənˈɡrætʃ.ə.leɪt/
chúc mừng

4. congress

/ˈkɑːŋ.ɡres/
quốc hội

5. conversation

/ˌkɑːn.vɚˈseɪ.ʃən/
cuộc hội thoại

6. deny

/dɪˈnaɪ/
phủ nhận

7. depress

/dɪˈpres/
chán nản

8. dialogue

/ˈdaɪ.ə.lɑːɡ/
đối thoại

9. diary

/ˈdaɪr.i/
sổ nhật ký

10. discrepancy

/dɪˈskrep.ən.si/
sự khác biệt

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)