1500 từ vựng hack não phần 2

Cùng học phần 2 trong số 1500 từ vựng của sách Hack Não Tiếng Anh nhé các bạn

1. urge

/ɜ:dʒ/
thúc giục

2. vowel

/'vaʊəl/
nguyên âm

3. warn

/wɔ:n/
cảnh báo

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)