18 câu đơn giản nhất cần nhớ khi đi du lịch

Muốn đi du lịch nhất định bạn phải biết 20 câu này nhé.

1. My name is Dung.

Tên tôi là Dũng.

2. Please call the police.

Làm ơn gọi giùm cảnh sát đi.

3. Please call the Vietnamese Embassy.

Làm ơn hãy gọi Đại Sứ quán Việt Nam.

4. Where can I find a bus/taxi?

Tôi có thể tìm xe buýt/taxi ở đâu vậy?

5. Where can I find a train/metro?

Tôi có thể tìm thấy tàu/tàu điện ngầm ở đâu?

6. Where can I get something to eat?

Tôi có thể ăn ở đâu?

7. Where is the nearest bathroom?

Phòng vệ sinh gần nhất ở đâu thế?

8. Will you write that down for me?

Bạn sẽ viết giúp tôi chứ?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)