29 cách hỏi thăm thay thế cho "How are you?"

Bài viết giới thiệu những cách hỏi thăm bạn bè khi lâu ngày không gặp. Các mẫu câu đều khá phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh và có thể dùng thay thế cho "How are you?" trong một vài trường hợp.

1. Any news?

Có tin gì không?

2. Are you better now?

Bây giờ khá hơn rồi chứ?

3. Are you feeling all right today?

Hôm nay anh/chị khỏe chứ?

4. Are you well?

Anh/chị vẫn khỏe chứ?

5. How are things going with you?

Công việc của bạn vẫn tiến hành - đều đều chứ?

6. How are things with you?

Công việc của bạn thế nào

7. How are things?

Mọi việc thế nào?

8. How are you feeling?

Anh/ chị sức khỏe thế nào?

9. How are you getting along?

Vẫn đâu vào đấy chứ?

10. How are you getting on?

Vẫn đâu vào đấy chứ?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (1)