29 cách hỏi thăm thay thế cho "How are you?"

Bài viết giới thiệu những cách hỏi thăm bạn bè khi lâu ngày không gặp. Các mẫu câu đều khá phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh và có thể dùng thay thế cho "How are you?" trong một vài trường hợp.

1. How are you going?

Anh/chị vẫn bình an chứ?

2. How are you keeping?

Vẫn bình an vô sự chứ?

3. How are you?

Anh/chị sức khỏe thế nào?

4. How goes it with you?

Dạo này làm ăn thế nào?

5. How goes it?

Làm ăn thế nào?

6. How have you been lately?

Dạo này sức khỏe thế nào?

7. How's life treating you?

Cuộc sống vẫn bình thường chứ?

8. How's life?

Cuộc sống thế nào?

9. I hope all goes well with you.

Hy vọng mọi chuyện vẫn suôn sẻ.

10. I hope you are well.

Hy vọng anh/chị vẫn khỏe.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)