29 cách hỏi thăm thay thế cho "How are you?"

Bài viết giới thiệu những cách hỏi thăm bạn bè khi lâu ngày không gặp. Các mẫu câu đều khá phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh và có thể dùng thay thế cho "How are you?" trong một vài trường hợp.

1. I trust you're keeping well?

Chắc là bạn vẫn khỏe?

2. In good shape, are you?

Khỏe mạnh chứ?

3. Still alive and kicking?

Vẫn sống yên ổn chứ?

4. Still alive?

Vẫn sống bình thường chứ?

5. What are you up to nowadays?

Dạo này có dự định gì không?

6. What are you up to these days?

Hiện giờ có dự định gì không?

7. What's news?

Có gì mới không?

8. What's the latest?

Có tin gì mới nhất không?

9. What's the news?

Có tin gì mới không?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)