40 Cụm từ thường gặp hàng ngày

Trong tiếng Anh giao tiếp, việc thay thế những động từ đơn bằng các cụm động từ sẽ giúp cho câu nói của bạn tự nhiên hơn và chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là cách mà người bản địa thường sử dụng trong giao tiếp hằng ngày. Không những vậy, việc sử dụng thành thạo các cụm động từ này còn giúp cho bạn giành được điểm cao hơn trong các bài thi IELTS.

1. Bear out

= confirm Xác nhận

2. Break down

Đổ vỡ, hư hỏng

3. Break in

Đột nhập

4. Bring in

= introduce Giới thiệu

5. Bring up

= raise Nuôi nấng

6. Call off

= cancel Huỷ bỏ

7. Call on

= visit Thăm

8. Call up

= phone Gọi điện

9. Carry on

= continue Tiếp tục

10. Carry out

= execute Tiến hành

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)