50 câu tiếng anh giao tiếp thường gặp

50 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng hàng ngày bạn nên biết: Xem các mẫu câu nói giao tiếp thông dụng hàng ngày ( sử dụng ngôn ngữ nói ) trong môi trường bạn bè và gia đình.

1. About when?

Vào khoảng thời gian nào?

2. Absolutely!

Chắc chắn rồi!

3. Ask for it!

Tự mình làm thì tự mình chịu đi!

4. Come here.

Đến đây.

5. Come over.

Ghé chơi.

6. Definitely!

Quá đúng!

7. Do as I say.

Làm theo lời tôi.

8. Don't go yet.

Đừng đi vội.

9. Don't peep!

Đừng nhìn lén!

10. Explain to me why.

Hãy giải thích cho tôi tại sao.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)