Bạn từ đâu đến?

Nói về nơi xuất xứ và ngôn ngữ của chúng ta - Động từ "to be" trong câu hỏi
Saying where we come from and our nationality - Verb "to be" in questions

1. Brazil

Brazil

2. China

Trung Quốc

3. England

Anh

4. France

Pháp

5. Germany

Đức - Tiếng Đức

6. Russia

Nga

7. Spain

Tây Ban Nha

8. Turkey

Thổ Nhĩ Kỳ

9. Where are you from?

Bạn đến từ đâu?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)