Các bạn đã gặp nhau như thế nào?

Kể về việc bạn đã gặp gỡ vợ/chồng của mình như thế nào - Động từ bất quy tắc trong thì quá khứ đơn
Talking about how and when you met your partner - Irregular verbs in the past simple

1. couple

cặp đôi

2. to break up

chia tay

3. to date

hẹn hò

4. to get divorced

ly hôn

5. to get married

kết hôn

6. to get together

đến với nhau

7. to know someone

biết ai đó

8. to meet

gặp

9. to split up

chia tay

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)