Cách phát âm u:

Âm “u” dài, kéo dài âm “u”, âm phát trong khoang miệng chứ không thổi hơi ra. Khẩu hình môi tròn. Lưỡi nâng cao lên.

1. blue

/blu:/
xanh, lam, lơ

2. food

/fu:d/
thức ăn; thực phẩm

3. fool

/fu:l/
thằng ngốc

4. fruit

/fru:t/
trái cây, quả

5. group

/gru:p/
nhóm

6. improve

/im'pru:v/
cải tiến, cải thiện; trở nên tốt hơn

7. rule

/ru:l/
quy tắc, luật lệ

8. suit

/su:t/
bộ quần áo, bộ com-lê

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)