Chủ đề ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn nạn lớn của xã hội. Đây cũng là chủ đề được báo chí, các cơ quan chức năng đưa tin nhiều không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Việc năm bắt từ vựng tiếng Anh về ô nhiễm môi trường sẽ giúp bạn hiểu hơn những cụm từ mang tính chuyên ngành mà các báo bằng tiếng Anh viết. Ngoài ra môi trường là chủ đề cực kì cơ bản trong IELTS Speaking. Để giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt cho chủ đề này, Stword sẽ giới thiệu cho các bạn tổng hợp các từ vựng về chủ đề Môi trường nhé.

1. a bottle bank

một thùng lớn mà con người bỏ các chai không và các vật thủy tinh khác vào để chất thủy tinh có thể được sử dụng lần nữa

2. a marine ecosystem

hệ sinh thái dưới nước

3. air pollution

ô nhiễm không khí

4. air quality

chấy lượng không khí

5. alternatives

giải pháp thay thế

6. carbon dioxin

CO2

7. Catalyze

Xúc tác

8. Cause to climate global warming

Nguyên nhân gây ra khí hậu nóng lên toàn cầu

9. climate change

Thay đổi khí hậu

10. conservation

bảo tồn

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)