Chúng ta ra ngoài đi!

Bố trí gặp gỡ bạn bè - Cụm động từ cơ bản
Arranging to meet with friends - Basic phrasal verbs

1. I'll pick you up.

Tôi sẽ đón bạn.

2. It's on me.

Để tôi trả tiền.

3. Let's go out.

Hãy đi ra ngoài.

4. Let's meet up.

Chúng ta hãy gặp nhau.

5. to do lunch

đi ăn trưa

6. to eat in

ăn ở nhà

7. to go for a drink

đi uống nước

8. to go for dinner

đi ăn tối

9. to go shopping

đi mua sắm

10. to go to the cinema

đi xem phim

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)