Khi tôi còn là một thiếu niên...

Nói về các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời - Sửa đổi thì quá khứ
Talking about different stages of life - Revision of past tenses

1. He's a middle-aged man, probably in his fifties.

Anh ấy là một người đàn ông trung niên, độ tuổi có thể khoảng năm mươi.

2. I don't remember my childhood very well.

Tôi không nhớ rõ về thời thơ ấu của mình.

3. I live next door to an elderly couple.

Tôi sống cạnh nhà một đôi vợ chồng già.

4. In my company, we are mostly young adults.

Trong công ty chúng tôi, chúng tôi hầu hết là thanh niên.

5. We are both retired and still have fairly social lifestyles.

Chúng tôi đều đã nghỉ hưu và vẫn có cuộc sống khá hòa nhập với xã hội.

6. When he was a teenager he didn't get enough sleep.

Khi anh ấy còn là thiếu niên, anh ấy không được ngủ đủ giấc.

7. When I was in my twenties I had a very busy lifestyle.

Khi tôi ở độ tuổi hai mươi, tôi có cuộc sống rất bận rộn.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)