Lớp 10 - Bài 13: Films and cinema

BÀI 13: FILMS AND CINEMA

1. action film

/ˈækʃən fɪlm/
phim hành động

2. audience

/ˈɔːdiəns/
khán giả

3. cartoon film

/kɑːˈtuːn fɪlm/
phim hoạt hình

4. character

/ˈkærɪktər/
nhân vật

5. cinema

/ˈsɪnəmə/
rạp chiếu phim

6. detective

/dɪˈtektɪv/
thám tử

7. disaster

/dɪˈzæstər/
thảm họa, tai họa

8. discover

/dɪˈskʌvə(r)/
khám phá

9. horror film

/ˈhɒrər fɪlm/
phim kinh dị

10. liner

/ˈlaɪnər/
tàu thủy

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)