Lớp 3 - Bài 12: She has two dolls. - Cô ấy có hai con búp bê.

BÀI 12: SHE HAS TWO DOLLS.

1. ball

/bɔːl/
quả bóng

2. car

/kɑ:r/
ô tô

3. doll

/dɒl/
búp bê

4. football

/ˈfʊtbɔːl/
bóng đá

5. kite

/kait/
cái diều

6. new

/njuː/
mới

7. plan

/plæn/
kế hoạch, dự án

8. robot

/ˈrəʊbɒt/
rô bốt

9. ship

/ʃip/
tàu thủy

10. some

/sʌm//
một vài

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)