Lớp 3 - Bài 2: I'm fine. thank you. - Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

Bài 2: I'm fine. Thank you.

1. and

/and/

2. bye

/bʌɪ/
tạm biệt

3. fine

/faɪn/
khỏe

4. Goodbye

/ˌɡʊdˈbaɪ/
Tạm biệt

5. great

/greɪt/
tuyệt vời

6. how

/haʊ/
như thế nào

7. later

/ˈleɪtə(r)/
sau, sau đó

8. see

/siː/
nhìn thấy, gặp

9. See ya

/siː jə/
hẹn gặp lại

10. thank you

/θaŋk juː/
cảm ơn

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (1)