Lớp 6 - Bài 4: Big or Small? - Lớn hay nhỏ?

BÀI 4: BIG OR SMALL?

1. a.m. (ante meridiem)

/ˌei ˈem/
trước 12 giờ trưa (0 giờ sáng đến 12 giờ trưa)

2. big

/big/
to, lớn

3. breakfast

/'brekfəst/
bữa ăn sáng, điểm tâm

4. brush

/brʌʃ/
đánh, chải (răng)

5. country

/'kʌntri/
đất nước, quốc gia, miền quê, nông thôn

6. dinner

/'dɪnə/
bữa tối

7. do

/du/
làm

8. early

/'ɜːli/
sớm

9. eighth

/eɪtθ/
thứ tám

10. every

/'evri/
mỗi

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)