Lớp 6 - Bài 6: Places - Nơi chốn

BÀI 6: PLACES

1. among

/ə'mʌŋ/
giữa, trong số (giữa từ ba người, 3 vật trở lên)

2. bakery

/ˈbeɪkəri/
cửa hàng bánh

3. beautiful

/'bju:tɪfl/
xinh đẹp

4. behind

/bɪˈhaɪnd/
ở đằng sau

5. between

/bɪˈtwiːn/
ở giữa

6. bookstore

/bʊkstɔ:(r)/
hiệu sách

7. child

/tʃaɪld/
đứa trẻ

8. children

/ˈtʃɪldrən/
những đứa trẻ

9. cinema

/ˈsɪnəmə/
rạp chiếu phim

10. drugstore

/'drʌgstɔ:(r)/
hiệu thuốc tây

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)