Một số ngữ pháp khác trong cấu trúc câu

Bài học này chúng ta sẽ tiếp tục đi vào 2 phần nhỏ trước khi đi chi tiết và làm bài tập

 1. Nối 2 câu thành 1 câu
 2. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh

1. Nối 2 câu thành 1 câu

Ở các bài trước chúng ta đã hiểu được các hình thành nên 1 câu hoàn chỉnh rồi. Vậy bây giờ nếu chúng ta muốn ghép 2 câu lại thì phải làm sao? Ghép 2 câu lại với nhau chính là nhiệm vụ của liên từ.

 Liên từ là những từ có chức năng liên kết 2 câu lại với nhau thành 1 câu.

Ví dụ 1:

 • Câu 1: My beautiful friend likes fruit very much.
 • Câu 2: Her younger brother, who is studying in Japan, hates fruit.
 • Ghép 2 câu lại theo ý nghĩa: My beautiful friend likes fruit very much, but her younger brother, who is studying in Japan, hates fruit.

Ví dụ 2:

 • Câu 1: Her mother had to stay up late to finish her work.
 • Câu 2: She was really sleepy.
 • Ghép 2 câu lại theo ý nghĩa: Her mother had to stay up late to finish her work although she was really sleepy.

Như vậy chúng ta có công thức tổng quát để ghép 2 câu lại như sau:

2. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh

Chúc mừng bạn đã đi đến hết bài học này! Lượng kiến thức bạn phải hấp thu trong bài học này khá là nhiều phải không nào. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau đi một vòng để tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh và ôn lại một chút nhé!

Cấu trúc câu tiếng Anh chi tiết:

 

trong đó, Chủ Ngữ và Vị Ngữ có công thức như sau:

*** Lưu ý lại lần nữa:

 • Công thức được viết ra để giúp bạn tổng hợp được toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh ở mức cơ bản, hiểu rõ các các thành phần của câu và từ loại ghép nối với nhau như thế nào để tạo thành một câu, và đồng thời để bạn tham khảo lại sau này khi cần thiết.
 • Sau khi học xong, quan trọng là bạn hiểu được cấu trúc câu tiếng Anh chứ bạn không cần phải ghi nhớ ngay lập tức đâu. Qua thời gian làm bài tập và sử dụng tiếng Anh, bạn sẽ tự động nhớ thôi!

 

Khái niệm các từ loại:

 • Danh từ là những từ chỉ người hoặc vật nào đó.
 • Đại từ là từ đại diện cho một cụm danh từ đã nhắc đến trước đó.
 • Động từ là những từ chỉ hành động.
 • Từ hạn định là những từ để giới hạn và xác định danh từ.
 • Tính từ là những từ để miêu tả các tính chất của danh từ.
 • Trạng từ là những từ bổ nghĩa cho tính từ và động từ, để miêu tả mức độ và trạng thái của tính từ và động từ.
 • Giới từ là những từ chỉ ra mối quan hệ về không gian, thời gian,... của các thành phần trong câu với một cụm danh từ, đại từ, V-ing
 • Liên từ là những từ liên kết 2 câu lại với nhau.

 

Đến đây thì Stword hy vọng là bạn hiểu rõ các từ loại trong câu có mối quan hệ với nhau ra sao và câu trúc câu là như thế nào. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với level 1: bắt đầu tìm hiểu chi tiết về từng thành phần trong cấu trúc câu nhé!

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (1)