My Body - Từ vựng các bộ phận trên cơ thể người

Từ vựng tiếng anh rất đa dạng. Tuy nhiên từ vựng các bộ phận trên cơ thể người là một trong những từ vựng cơ bản nhất và dễ học nhất. Hiểu được điều đó, anh ngữ Stword đã tổng hợp danh sách các từ vựng các bộ phận trên cơ thể người được sử dụng nhiều nhất và phổ biến nhất. Hy vọng các từ vựng này có thể giúp ích cho các bạn trong cuộc sống.

1. forehead

/ˈfɒr.ɪd/
trán

2. hair

/heəʳ/
tóc

3. heel

/hɪəl/
gót chân

4. hip

/hɪp/
hông

5. index finger

/ˈɪn.deksˈfɪŋ.gəʳ/
ngón trỏ

6. instep

/ˈɪn.step/
mu bàn chân

7. iris

/ˈaɪ.rɪs/
mống mắt

8. jaw

/dʒɔː/
hàm,quai hàm

9. knuckle

/ˈnʌk.ļ/
khớp đốt ngón tay

10. leg

/leg/
phần chân

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (1)

  • image
    Nấm Linh Chi2 years ago

    Sắp xếp cơ quan theo từng phần.vd:phần đầu gồn mặt, mắt,...