Nói chuyện với đồng nghiệp của bạn

Các kiểu đàm thoại khác nhau với đồng nghiệp của bạn.
Having different types of conversation with your colleagues.
Trò chuyện bình thường ở nơi làm việc

1. How was your weekend?

Cuối tuần của bạn thế nào?

2. Have you got much planned for the weekend?

Bạn có nhiều kế hoạch cho cuối tuần không?

3. I wanted to talk to you about ...

Tôi đã muốn nói với bạn về...

4. What have I missed?

Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?

5. Let's catch up later.

Hãy trao đổi sau nhé.

6. Do you want to have a coffee?

Bạn có muốn đi uống cà phê không?

7. Shall we grab lunch?

chúng ta đi ăn trưa nhé?

8. What are you doing for lunch?

Bạn định làm gì vào bữa trưa?
Đàm thoại liên quan đến công việc

1. I'm trying to...

Tôi đang cố...

2. Have you tried...?

Anh đã thử ... chưa?

3. Do you have time to...?

Anh có thời gian để ... không?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)