Nói về công việc của bạn

Mô tả việc bạn làm và đưa ra ý kiến về công việc của bạn.
Describing what you do and giving your opinion about your work.
Mô tả nghề nghiệp của bạn

1. I'm a Product Manager.

Tôi là Quản lý Sản phẩm.

2. Matthew works in sales.

Matthew làm việc trong lĩnh vực bán hàng.

3. Cori just started as an Office Manager.

Cori vừa mới trở thành Quản lý Văn phòng.

4. I'm joining the Finance team.

Tôi sẽ gi nhập nhóm Tài chính.

5. Paula only works part-time.

Paula chỉ làm việc bán thời gian.

6. I'm working on a new invoicing process at the moment.

Hiện tại tôi đang xây dựng quy trình xử lý hóa đơn mới.

7. I find it really interesting.

Tôi thấy công việc đó rất thú vị.

8. It's something different every day.

Mỗi ngày lại có những điều khác biệt.
Hỏi người khác về công việc của họ

1. What's your job?

Công việc của bạn là gì?

2. What are you working on at the moment?

Hiện bạn đang làm gì?

3. Do you enjoy your job?

Bạn có thích công việc của mình không?

4. Is your job stressful?

Công việc của bạn có căng thẳng không?

5. Do you work full-time?

Bạn có làm việc toàn thời gian không?
Hỏi rõ hoặc hỏi thêm thông tin chi tiết

1. So, you travel overseas a lot?

Vậy là bạn đi nước ngoài rất nhiều?

2. Do you deal with customers directly?

Bạn có làm việc trực tiếp với khách hàng không?

3. How many people are in your team?

Nhóm của bạn có bao nhiêu người?

4. Who is your manager?

Quản lý của bạn là ai?

5. Do you work with other teams a lot?

Bạn có làm việc nhiều với những nhóm khác không?

6. What languages do you code in?

Bạn viết mã bằng ngôn ngữ nào?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)