Occupations - Từ vựng về nghề nghiệp

Đã bao giờ bạn gặp phải câu hỏi "What does your father do?" và không biết trả lời ra sao không? Stword sẽ giới thiệu đến các bạn hơn 200 từ vựng về nghề nghiệp để giúp bạn trả lời câu hỏi trên nhé.

1. weaver

/ˈwiːvər/
thợ dệt

2. welder

/ˈweldɚ/
thợ hàn

3. writer

/ˈraɪtər/
nhà văn

4. zoologist

/zoʊˈɑːlədʒɪst/
nhà động vật học

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)