Phân biệt cách dùng giữa rent, hire và lease

Người bản địa có nhiều từ khác nhau diễn đạt ý “cho thuê”, như hire, rent, lease, nhưng mỗi từ đều có ý nghĩa riêng biệt không giống nhau.

Rent

Rent mang nghĩa thuê ngắn hạn như vài ngày hay 1, 2 tuần. Hợp đồng “rent” đơn giản hơn “lease” và ít mang tính ràng buộc.

Có thể hiểu đơn giản "lease a house, house for lease" là thuê nhà dài hạn; "house for rent" là nhà cho thuê ngắn hạn.


Lease
 

Lease có nghĩa là cho thuê dài hạn, ít nhất một năm, thường áp dụng cho office (văn phòng), apartment (căn hộ), house (nhà cửa). Ngoài ra, nó còn mang nghĩa hợp đồng thuê dài hạn.

Ví dụ: We signed a nine-month lease on an apartment outside the campus (Chúng tôi đã ký một hợp đồng thuê căn hộ ở ngoài khuôn viên đại học trong 9 tháng.

Thông thường, nếu người cho thuê dùng từ “lease”, có nghĩa họ có hợp đồng cụ thể và thời gian dài hạn. Người đi thuê cần đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết.

Hire

Hire mang nghĩa thuê, mướn ai làm gì và trả lương hay tiền công cho người ấy.

Ví dụ: The school plans to hire more teachers (Trường dự tính sẽ thuê thêm giáo viên).

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (2)