Tính cách anh ấy như thế nào?

Nói về đặc điểm tính cách của người khác - So sánh hơn nhất
Talking about others' personality traits - Superlatives

1. friendly

thân thiện

2. fun

vui tính

3. funny

hài hước

4. kind

tốt bụng

5. lazy

lười biếng

6. polite

lịch sự

7. rude

thô lỗ

8. shy

nhút nhát

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)