Tôi có thể đặt bàn không?

Cách nói chuyện trong quán bar/nhà hàng, cho số điện thoại - Sử dụng "Can" và "could" cho các yêu cầu lịch sự
Knowing what to say in a bar / restaurant, giving a phone number - "Can" and "could" for polite requests

1. Are you ready to order?

Quý khách đã sẵn sàng gọi món chưa ạ?

2. Can I book a table?

Tôi có thể đặt bàn không?

3. Can I have the bill, please?

Vui lòng cho tôi xem hóa đơn được không?

4. Could we have the menu, please?

Vui lòng cho chúng tôi xem thực đơn được không?

5. Do you have ...?

Bạn có ...?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)