Từ vựng chủ đề con trùng

Bộ từ vựng về chủ đề côn trùng như ong, bướm,... hy vọng sẽ đem đến những kiến thức bổ ích dành cho bạn

1. stink bug

/stɪŋk bʌɡ/
con bọ xít (stink hôi v.)

2. termite

/ˈtɜːrmaɪt/
con mối

3. wasp

/wɑːsp/
con ong bắp cày

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (1)

  • image
    Trinh anh tua year ago

    What Eng Lish dong vat de vay? Sao khong kho gi ca?🤔🤔🤔