Từ vựng chủ đề đào tạo trong bậc đại học

Bạn là sinh viên? Chủ đề này sẽ cần thiết với bạn đó.

1. Fundamentals of money and finance

Quan hệ kinh tế quốc tế

2. History of Vietnamese communist party

Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

3. History of economic theories

Lịch sử các học thuyết kinh tế

4. Ho Chi Minh's thought

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5. Insurance in Biz

Bảo hiểm trong kinh doanh

6. International business relations

Quan hệ kinh tế quốc tế

7. International Payment

Thanh toán quốc tế

8. Introduction to laws

Pháp luật đại cương

9. Logics

/’lɔdʤik/
Logic học

10. Macroeconomics

/,mækrəʊi :kə’nɔmiks/
Kinh tế vĩ mô

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)