Từ vựng chủ đề đào tạo trong bậc đại học

Bạn là sinh viên? Chủ đề này sẽ cần thiết với bạn đó.

1. Theory of economic statistics

Nguyên lý thống kê kinh tế

2. Transport and Freight Forwarding

Giao nhận vận tải

3. Type of training

Hệ đào tạo

4. Vocational training

Đào tạo nghề

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)