V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu

V_ing và V_ed (Participle) làm tính từ trong câu

1. Tính từ có dạng động từ V-ing hoặc V-ed/V3

Động từ dạng V-ing và V-ed/V3 cũng có thể được sử dụng như một tính từ. Ví vậy, chúng có thể đứng ở tất cả các vị trí trong câu của một tính từ:

 • Nằm trong cụm danh từ, bổ nghĩa cho danh từ:

  → falling leaves = lá rơi

  → broken window = cửa sổ bị vỡ

 • Đứng sau "to be" hoặc các động từ liên kết:

  → Her English is amazing. = Tiếng Anh của cô ấy đáng kinh ngạc.

  → He became interested in collecting stamps. = Anh ấy trở nên hứng thú với việc sưu tập tem.

 • Tính từ đứng sau và bổ nghĩa cho đại từ bất định:

  → He told her something surprising about himself. = Anh ấy nói cho cô ấy nghe một điều gì đó gây ngạc nhiên về bản thân.

 • Các cấu trúc đặc biệt:

  → She finds the book boring. = Cô ấy thấy quyển sách chán phèo.

broken window

broken window

2. Sự khác biệt của tính từ V-ing và V-ed/V3

Bắt nguồn từ cùng một động từ nhưng V-ing và V-ed/V3 có nghĩa khác nhau:

 • V-ing: tính từ mang nghĩa chủ động, nghĩa là chủ ngữ thực hiện Verb
 • V-ed: tính từ mang nghĩa bị động, nghĩa là chủ ngữ BỊ một thứ khác thực hiện Verb

Ví dụ:

 • I was interested in the lesson.

  → Tôi bị bài học làm cho thấy hứng thú.

  → Tôi cảm thấy hứng thú với bài học.

 • The lesson is interesting.

→ Bài học gây hứng thú (cho người khác).

→ Bài học này thú vị.

3. Phân biệt tính từ V-ing và V-ed/V3

Cách phân biệt

Vì V-ing và V-ed/V3 đều phát sinh từ một động từ (verb), chỉ khác nhau ở chỗ, V-ing mang nghĩa chủ động còn V-ed/V3 mang nghĩa bị động thôi, nên chúng ta đôi khi có thể dễ nhầm lẫn giữa V-ing và V-ed/V3.

Để biết được nên dùng tính từ V-ing hay V-ed/V3, chúng ta cần làm 2 bước:

 1. Verb có nghĩa là gì ?
 2. Xét xem chủ ngữ thực hiện Verb hay bị thực hiện Verb ?

Chúng ta sẽ hiểu rõ 2 bước này thông qua 2 ví dụ sau:

Ví dụ 1

Ví dụ bạn muốn nói "Đồ ăn trong khách sạn này khá là đáng thất vọng" thì bạn có thể nói  "The food in this restaurant was rather _____".

Chúng ta đang phân vân giữa "disappointing" và "disappointed". Để đưa ra quyết định, ta chỉ cần làm 2 bước trên:

 1. Verb có nghĩa là gì. 
  Động từ "disappoint" có nghĩa là "làm cho thất vọng, gây thất vọng"
   
 2. Chủ ngữ thực hiện Verb hay bị thực hiện Verb. 
  Chúng ta thử cân nhắc xem "đồ ăn trong nhà hàng" thì "gây thất vọng" (chủ động, disappointing) hay "bị làm cho thất vọng" (bị động, disappointed) thì hợp lý hơn. 

  Ở đây, "đồ ăn trong nhà hàng" thì chỉ có khả năng "gây thất vọng" cho thực khách chứ không thể "bị làm cho thất vọng" được (vì đồ ăn thì không có cảm giác).
  ↪️ vì vậy, chúng ta chọn "disappointing" (chủ động)

The food in this restaurant was rather disappointing.

The food in this restaurant was rather disappointing.

Ví dụ 2

Ví dụ bạn muốn nói "Anh ấy rất hứng thú với quyển sách" thì bạn có thể nói: "He was very _____ in the book".

Chúng ta đang phân vân giữa "interesting" và "interested". Để đưa ra quyết định, ta cũng cần làm 2 bước trên:

 1. Verb có nghĩa là gì.
  Động từ "interest" có nghĩa là "làm cho hứng thú, gây hứng thú"
   
 2. Chủ ngữ thực hiện Verb hay bị thực hiện Verb. 
  Chúng ta thử cân nhắc xem "anh ấy" thì "làm cho quyển sách hứng thú" (chủ động, interesting) hay là "bị quyển sách làm cho hứng thú" (bị động, interested).

  Ở đây, "anh ấy" thì chỉ có khả năng "bị quyển sách làm cho hứng thú" thôi chứ không thể "làm cho quyển sách hứng thú" được (vì quyển sách vô tri vô giác).
  ↪️ vì vậy, chúng ta chọn "interested" (bị động)

He was very interested in the book.

He was very interested in the book.

 

Trong ví dụ này, nếu dịch là "bị quyển sách làm cho hứng thú" thì không tự nhiên trong tiếng Việt (nhưng hoàn toàn tự nhiên trong tiếng Anh). Vì vậy để dịch sang tiếng Việt một cách tự nhiên hơn, người ta thường dịch là "anh ấy có hứng thú với quyển sách", làm cho nhiều người nghĩa rằng động từ "interest" có nghĩa là "có hứng thú".

Chính vì thế, khi muốn dùng V-ing hay V-ed/V3 thì chúng ta nên xét đến nghĩa của động từ gốc là gì để suy ra V-ing và V-ed/V3 cho chính xác, tránh dịch nghĩa tiếng Việt quá nhiều nhé!

4. Khi tính từ V-ing và V-ed/V3 đi sau danh từ

Bình thường, tính từ V-ing và V-ed/V3 đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ.

Tuy nhiên trong các trường hợp chúng đứng sau danh từ thì nguyên nhân là do chúng đang ở cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ. Ví dụ:

 • The people questioned gave very different opinions. → The people [who were] questioned gave very different opinions.
 • The boys playing football are Mr Smith's sons. → The boys [who areplaying football are Mr Smith's sons.

Để hiểu rõ hơn phần này, bạn hãy học về rút gọn mệnh đề quan hệ nhé!

5. Tổng kết

📝 Ghi nhớ:

 • Động từ dạng V-ing và V-ed/V3 cũng có thể được sử dụng như một tính từ. Ví vậy, chúng có thể đứng ở tất cả các vị trí trong câu của một tính từ.
 • Bắt nguồn từ cùng một động từ nhưng V-ing và V-ed/V3 có nghĩa khác nhau:

  → V-ing: tính từ mang nghĩa chủ động, nghĩa là chủ ngữ thực hiện Verb

  → V-ed: tính từ mang nghĩa bị động, nghĩa là chủ ngữ BỊ một thứ khác thực hiện Verb

 • Để biết được nên dùng tính từ V-ing hay V-ed/V3, chúng ta cần làm 2 bước:

  → Verb có nghĩa là gì ?

  → Xét xem chủ ngữ thực hiện Verb hay bị thực hiện Verb

 • Trong các trường hợp chúng đứng sau danh từ thì nguyên nhân là do chúng đang ở cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ.

 


 

Ngoài tính từ bình thường thì trong tiếng Anh một số loại nữa. Bạn có thể học chi tiết về từng loại trong các bài học dưới đây:

 

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)