Xin chào và xin giới thiệu

Chào hỏi mọi người và giới thiệu bản thân
Greeting people and introducing ourselves

1. Fine, thanks.

Tôi ổn, cảm ơn.

2. hello

xin chào

3. hi

Chào

4. How's it going?

Bạn có khỏe không?

5. I'm

Tên tôi là...

6. Nice to meet you.

Rất vui được gặp bạn.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (4)

  • image
    Hong Tran2 years ago

    Hãy thật,ước gì có bài quả, bài động vật

  • image
    Nguyễn Tiến Dũng2 years ago

    Hay tuyệt. Hy vọng có nhiều bài hơn nữa.