Xử lý giao tiếp văn phòng hàng ngày

Học các từ và cụm từ hội thoại hữu ích cho việc trò chuyện hàng ngày tại văn phòng.
Learning useful conversational words and phrases for everyday office talk.
Sử dụng ngôn ngữ ở nơi làm việc hàng ngày (1)

1. schedule

lịch trình

2. meeting

cuộc họp

3. diary

nhật ký/sổ ghi nhớ

4. Do you have a minute?

Bạn có rảnh một phút không?

5. to grab a coffee

lấy cà phê

6. to ask a quick question

đặt câu hỏi nhanh

7. to catch up

đuổi kịp

8. to be free

được tự do

9. to be busy

bận rộn

10. Just a second.

Chỉ mất một giây.

11. Check your email.

Kiểm tra email của bạn.
Sử dụng ngôn ngữ ở nơi làm việc hàng ngày (2)

1. to organise

tổ chức

2. to analyse

phân tích

3. to expand

mở rộng

4. figures

số liệu

5. market research

nghiên cứu thị trường

6. performance

thành tích

7. strategy

chiến lược

8. competitor

đối thủ cạnh tranh

9. to make an offer

đưa ra một lời đề nghị
Thực hiện một cuộc gọi điện thoại

1. I'm calling from...

Tôi đang gọi từ...

2. I'm calling about...

Tôi đang gọi điện về việc...

3. Is this a good time?

Đây có phải là thời điểm tốt không?

4. Can I speak to... ?

Tôi có thể nói chuyện với ... không?

5. Who's calling, please?

Xin cho biết ai đang gọi vậy?

6. Could you call back later, please?

Bạn có thể gọi lại sau không?

7. Can I take a message?

Tôi có thể nhận tin nhắn được không?

8. Can I leave a message for... ?

Tôi có thể để lại tin nhắn cho ... được không?

9. When is a good time to call back?

Tôi nên gọi lại vào lúc nào?

10. Sorry, he's not available right now.

Xin lỗi, bây giờ anh ấy không thể nghe máy.

11. She's in a meeting. I'll ask her to call you back.

Cô ấy đang họp. Tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho bạn.
Sắp xếp một cuộc gặp.

1. When are you free?

Khi nào bạn rảnh?

2. to be available

rảnh

3. to book a meeting room

đặt phòng họp

4. Do we have a room booked?

Chúng ta đã đặt phòng chưa?

5. to cancel a meeting

hủy cuộc họp

6. to confirm

xác nhận

7. to rearrange

bố trí lại

8. Who else should I invite?

Tôi nên mời ai nữa?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)