Tìm kiếm cho từ conjunctions

Conjunctions - Liên từ và cách sử dụng

Conjunctions - Liên từ và cách sử dụng

Liên từ là một từ loại được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Đúng như tên gọi, liên từ có chức năng liên kết các cụm từ, các đoạn văn và các câu. Mặc dù phổ biến nhưng rất nhiều người học lại gặp vấn đề với cách dùng liên từ trong tiếng Anh. Bài viết này sẽ trình bày đầy đủ và cụ thể các loại liên từ và cách dùng liên từ trong tiếng Anh.

ĐỌC THÊM
Liên từ Phụ thuộc

Liên từ Phụ thuộc

Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc) là gì? Được dùng để nối 2 mệnh đề trong câu lại với nhau, khi đó 1 mệnh đề sẽ thành mệnh đề chính, mềnh đề còn lại là mệnh đề phụ thuộc (là mệnh đề có liên từ). Ví dụ: I didn't go to school because it rained.   → I didn't go to school → mệnh đề chính   → because it rained → mệnh đề phụ thuộc Liên từ phụ thuộc dùng để thiết lập mối quan hệ giữa 2 mệnh đề trong câu. Đó có thể là mối quan hệ nguyên nhân - kết quả; quan hệ (trong các loại câu điều kiện) hoặc quan hệ trái ngược nhau về logic.

ĐỌC THÊM
Liên từ Kết hợp

Liên từ Kết hợp

Coordinating Conjunctions (liên từ kết hợp) là gì? Có tổng cộng 7 liên từ kết hợp trong tiếng Anh. Đặc điểm ghi nhớ: FANBOYS  

ĐỌC THÊM
Liên từ Tương quan

Liên từ Tương quan

Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) là gì? Chức năng giống với liên từ kết hợp. Nghĩa là chúng chỉ nối 2 đơn vị giống nhau về bản chất trong câu. Ví dụ: nối được 2 danh từ, 2 tính từ, 2 mệnh đề nhưng không thể nối 1 danh từ với 1 tính từ hay 1 từ với 1 mệnh đề. Chúng luôn đi thành đôi và không thể tách rời được. Một số liền từ tương quan phổ biến:    → both...and...    → either...or....    → neither...nor...    → not only...but also...  

ĐỌC THÊM