Tìm kiếm cho từ tham quan

Tham quan du lịch

Tham quan du lịch

Tổ chức một chuyến đi hoặc hoạt động và mua vé.Organising a trip or activity and buying tickets.

ĐỌC THÊM
Mệnh đề Quan hệ

Mệnh đề Quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ là gì? 💡 Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề đứng sau một danh từ, có chức năng bổ nghĩa cho danh từ. Định nghĩa trên có vẻ hơi trừu tượng, vì vậy chúng ta hãy xem thử mệnh đề quan hệ hoạt động trong câu như thế nào nhé!

ĐỌC THÊM
Rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút gọn mệnh đề quan hệ

1. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ Để rút gọn mệnh đề quan hệ, chúng ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ như sau:

ĐỌC THÊM
Liên từ Phụ thuộc

Liên từ Phụ thuộc

Subordinating Conjunctions (liên từ phụ thuộc) là gì? Được dùng để nối 2 mệnh đề trong câu lại với nhau, khi đó 1 mệnh đề sẽ thành mệnh đề chính, mềnh đề còn lại là mệnh đề phụ thuộc (là mệnh đề có liên từ). Ví dụ: I didn't go to school because it rained.   → I didn't go to school → mệnh đề chính   → because it rained → mệnh đề phụ thuộc Liên từ phụ thuộc dùng để thiết lập mối quan hệ giữa 2 mệnh đề trong câu. Đó có thể là mối quan hệ nguyên nhân - kết quả; quan hệ (trong các loại câu điều kiện) hoặc quan hệ trái ngược nhau về logic.

ĐỌC THÊM
29 cách hỏi thăm thay thế cho "How are you?"

29 cách hỏi thăm thay thế cho "How are you?"

Bài viết giới thiệu những cách hỏi thăm bạn bè khi lâu ngày không gặp. Các mẫu câu đều khá phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh và có thể dùng thay thế cho "How are you?" trong một vài trường hợp.

ĐỌC THÊM
Liên từ Tương quan

Liên từ Tương quan

Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) là gì? Chức năng giống với liên từ kết hợp. Nghĩa là chúng chỉ nối 2 đơn vị giống nhau về bản chất trong câu. Ví dụ: nối được 2 danh từ, 2 tính từ, 2 mệnh đề nhưng không thể nối 1 danh từ với 1 tính từ hay 1 từ với 1 mệnh đề. Chúng luôn đi thành đôi và không thể tách rời được. Một số liền từ tương quan phổ biến:    → both...and...    → either...or....    → neither...nor...    → not only...but also...  

ĐỌC THÊM
Voice - Từ vựng chủ đề giọng nói

Voice - Từ vựng chủ đề giọng nói

Giọng nói thường gây ấn tượng rất sâu sắc trong giao tiếp giữa người với người. Nó cũng có rất nhiều ngữ điệu và sắc thái. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo những từ vựng liên quan đến giọng nói để các bạn hiểu sâu hơn nhé.

ĐỌC THÊM
Nói chuyện với người quản lý của bạn

Nói chuyện với người quản lý của bạn

Trao đổi về nhiều chủ đề khác nhau với quản lý của bạn.Approaching a variety of subjects with your manager.

ĐỌC THÊM
Từ vựng chủ đề quần áo và phụ kiện

Từ vựng chủ đề quần áo và phụ kiện

Bạn biết chiếc áo bạn đang mặc trong tiếng anh có nghĩa là gì không? Hãy cùng Stword khám phá bộ từ vựng theo chủ đề quần áo và phụ kiện nhé

ĐỌC THÊM
Quản lý dự án (2)

Quản lý dự án (2)

Nói về ngân sách và quản lý luồng công việc.Talking about a budget and managing workflow.

ĐỌC THÊM